Ensemble Neopercusión und Ensemble Reflexion K
Konzert in Madrid, Teatro Galileo, 24.09.2019
 
 
 
 
 
 
 

Katharina Roth "Madschra"© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


Gerald Eckert "Nen VII"© 2019 Txuca Pereira


Ignacio Baca Lobera "loop"© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


Natalia Solomonoff "drostes"© 2019 Txuca Pereira


Gerald Eckert "Kisalpah"© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira


© 2019 Txuca Pereira